سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است
مهندس ایرج آذرنژاد

مهندس ایرج آذرنژاد

  • اخبار شهرداری
  • اخبار شورا
  • دیدار و جلسات
  • عملکرد شهرداری
احداث خیابان ۳۰متری مسکن مهر

احداث خیابان ۳۰متری مسکن مهر

  احداث خیابان ۳۰متری مسکن مهر شامل بلوار میانی،زیرسازی و آسفالت و تامین روشنایی بلوار روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری کشکسرای