سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است

گچی قالاسی

در فاصله 25 کیلومتری غرب مرند به سوی خود در مقابل شهر کشکسرای و در سمت چپ جاده مرند خوی ، کوهی کله قند شکل به ارتفاع 1950 متر، این کوه در شمال غربی کوهستان میشو داغ و غرب مرند در میان کوههای آذربایجان از یک حالت طبیعی و زمین شناسی خاص برخوردار است.

نفوذ آب در شیار سنگ های آتشفشانی این کوه را به صورت کله قندی درآورده است. انجماد آب در شیار سنگ ها و کوهها باعث متلاشی شده سنگ ها و طبقات عظیم گردیده است و به علت قوه ثقیل سنگ های متلاشی شده به طرف زمین و دره ها و فرو رفتگیها روانه شده اند.

در میان پیش کوه های میشو داغ، گچی قالاسی به علت ارتفاع و شکل مخروط افکنه اش از سایر کوهها و کوهکها متمایز و مشخص می باشد.

آبرفت افکنه سیل گچی قالاسی قسمتی از جلگه کشکسرای مرند را به وجود آورده است و شهر کشکسرای بر روی قاعده این رسوبات بنا شده و جاده مرند – بازرگان رسوبات به موازات قاعده آبرفت افکنه قطع کرده است.

شیب دامنه شمالی گچی قالاسی به قدری تند و زیاد است که در میان جانوران شاخدار کوچک که در دامنه ، این کوه که چون قلعه ای می ماند ، برود و به همین جهت آن را گچی قلعه سی یعنی “قلعه بز” لقب داده اند.

(منبع: فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقی، بهروز خاماچی،نتشارات سروش 1370 صفحه 429).

تهیه و تنظیم: حاج رحمان زهدی پور و اصغر چمنی کشکی