سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است

صنایع دستی

یکی از صنایع دستی اهالی شهر کشکسرای سبد بافی است.

یکی از مهدهای این هنر شهرستان آستانه اشرفیه‌است که هنوز بسیاری از کارگاههای آن فعال و مشغول کار است . این نوع صنعت به دلیل سبک بودن و مقاومت آن به نوعی از صنعت‌های دیگر در زمینهی سبد و میز وصندلی و کمد و زیر تلویزیونی پیشی گرفته‌است .و جایگاه به خصوصی در لوازم آشپز خانه و پذیرایی در دل خانمها باز کرده‌است . یکی از مشکلات این صنعت فصلی بودن آن است به طوری که در طول سال فقط در چند فصل است بیشتر در زمستان و پاییز است واندکی در بهار ولی در فصل تابستان به دلیل کارهای زراعتی و … بسیار کم است

 

تهیه و تنظیم: حاج رحمان زهدی پور و اصغر چمنی کشکی