سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است

موقعیت جغرافیایی

کشکسرای در مغرب شهرستان مرند واقع است و از یک ناحیه جلگه ای که متصل به جلگه  می باشد تشکیل یافته است و فاصله آن از مرند هیجده کیلومتر و در سر راه شوسه (جاده بین المللی) واقع است راه شوسه آن را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کند که قسمت اعظم خانه ها و باغات در قسمت شمالی می باشد و در قسمت جنوبی مزارع کشاورزی بیشتر است.

تهیه و تنظیم: حاج رحمان زهدی پور و اصغر چمنی کشکی