سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است

زبان و لهجه

زبان و لهجه همه مردم شهر “ترکی آذری”است.و همه مردم آن به زبان ترکی آذری صحبت می کنند.

 

گویش خاص محلی و ذکر نمونه هایی از آن:

گویش خاص محلی در محاوره مردم وجود نداشته و زبان رایج  مردم ترکی آذری است فقط در مورد نام روزهای هفته اصطلاحات مخصوص استعمال می شود که به ترتیب از شنبه تا جمعه عبارتند از :

شنبه ، دیلمان، ارسی، بازار، یامچی، جمعه آخشامی، جمعه که البته دربین جوانان اکثرا روزهای هفته به زبان فارسی استعمال می گردد. و استعمال اصطلاحات فوق برای روزهای هفته از بین رفته بوده و به ندرت استفاده میشود.

تهیه و تنظیم: حاج رحمان زهدی پور و اصغر چمنی کشکی