سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است

تاریخچه

نام شهر، “کشکسرای می باشد” که تلفظ آن به زبان محلی و ترکی “کوش سرای ” و” کسّرای” میباشد. مبنا و محور اصلی پیدایش شهر کشکسرای بطوریکه تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد اهالی این ناحیه از نواحی مجاور کوهستانی به این جلگه روی آورده اند و از اینکه آب آن به حد وفور و خاک آن حاصلخیز می باشد اهالی قطعات مجزا را برای خود ایجاد کرده اندو در داخل قطعه زمین بنای گلی دوطبقه ای را درست نموده اند که از طبقه زیر زمین آن برای انبار کردن علوفه و سایر مایحتاج زندگی و از طبقه دوم آن برای سکونت استفاده کرده اند چون نام طبقه فوقانی را “کوشک” میگفتند بدین جهت آبادی مزبور بنام کشکسرای خوانده شده است و بتدریچ طی سالهای متمادی مردم روستا های مجاور به این ناحیه روی آورده وسبب کسترش آبادانی آن شده اند.

شهر کشکسرای از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند که دارای دهداری بوده و روستاهای اطراف را که هیجده روستا میباشد تحت پوشش قرار می داد.

(منبع: عبدالحسین سعیدیان دائره معارف سرزمین ایران، ص 65).

تهیه و تنظیم: حاج رحمان زهدی پور و اصغر چمنی کشکی