سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است
  • اندازه فونت

تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری کشکسرای

چکیده مطالب تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری کشکسرای در قالب فایل های PDF صفحه 15 و صفحه 16شرایط پرداخت نقدی و اقساطی و نمونه فرم درخواست تقسیط مودی صفحه 17 عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی صفحه 18 عوارض صدور پروانه ساختمانی غیرمسکونی صفحه 19 عوارض صدور پروانه صنعتی،کارگاهی، و سایر کاربری ها صفحه 25  […]

چکیده مطالب تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری کشکسرای در قالب فایل های PDF

صفحه 15 و صفحه 16شرایط پرداخت نقدی و اقساطی و نمونه فرم درخواست تقسیط مودی

صفحه 17 عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی

صفحه 18 عوارض صدور پروانه ساختمانی غیرمسکونی

صفحه 19 عوارض صدور پروانه صنعتی،کارگاهی، و سایر کاربری ها

صفحه 25  عوارض ابقاء

صفحه 75 هزینه های آمبولانس و غسل و کفن ودفن متوفی

 

خبرهای مرتبط