سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است
  • اندازه فونت

آزاد سازی مغازه ها در مسیر خیابان بسیج

آزاد سازی مغازه ها در مسیر خیابان بسیج

ضمن تشکر از هیئت های عزاداری باب الحوائج و انصارالحسین در خصوص توافق با شهرداری مبنی بر آزاد سازی مغازه ها در مسیر خیابان بسیج انشالله شاهد همکاری همه اهالی این منطقه باشیم.

ضمن تشکر از هیئت های عزاداری باب الحوائج و انصارالحسین در خصوص توافق با شهرداری مبنی بر آزاد سازی مغازه ها در مسیر خیابان بسیج

انشالله شاهد همکاری همه اهالی این منطقه باشیم.

خبرهای مرتبط