سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است
  • اندازه فونت

ارتقا درجه شهرداری کشکسرای بعد از 27 سال

درجه شهرداری شهر کشکسرای به همت شهردار محترم و شورای شهر کشکسرای بعد از ۲۷ سال با یک درجه ارتقا به درجه ۳ انتقال یافت. 

درجه شهرداری شهر کشکسرای به همت شهردار محترم و شورای شهر کشکسرای بعد از ۲۷ سال با یک درجه ارتقا به درجه ۳ انتقال یافت. 

خبرهای مرتبط