سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است
  • اندازه فونت

سازماندهی مینی پارک در مسکن مهر شهر کشکسرای

سازماندهی  مینی پارک در مسکن مهر شهر کشکسرای

سازماندهی مینی پارک در مسکن مهر شهر کشکسرای  

سازماندهی مینی پارک در مسکن مهر شهر کشکسرای

 

خبرهای مرتبط